Aktuell Gullpris

Här kan du lära dig mer om de faktorer som styr dagens guldpris. Aktuellt guldpris sätts genom ett antal olika faktorer och inte minst genom ökad konkurrens mellan guldköparna som driver upp guldpriset ytterligare till fördel för dig!

Mange faktorer styr dagens gullpris.

Når du søker etter gullpriset i dag kan du anvende deg av vår tjeneste. Det man bør kjenne til om gullpris er at det styrs av mengder av ulike faktorer der de 2 størrste er verdensmarkedspriset på gull men kanskje enn mer, konkurrenternes prissettning. Verdensmarkedspriset kan variere noen eller noe tier av en prosent fra dag til dag, men det finnes samtidlig oppkjøpere som konsekvent betaler så mye som 50% mer eller mindre for byrålådegull.

Å selge gull – stort på nettet

I dag finnes det mengder av gullkjøpere som kjøper gull via nettet. Fordelen med dette er at du rask kan jevnføre dagens gullpris og finne best gullpris. Fordi priset hos individuelle forhandlere varierer så pass mye kan det være veldig lønnsamt å jevnføre.

Aktuell gullpris: Når er det best å selge gull?

På spørsmålet om når det er best å selge gull kan man få veldig varierende svar bedroende på hven man spør. Even uten at behove sette seg inn i mekedets forholdet og fluktuasjoner kan man rask konstatere at det er mange hendelser som påvirker. Å sette prognoser over hvor gullpriset kommer å utvikle i framtiden er også veldig vanskelig, even om dagens gullpris per gram er på vei opp og har vært det under en lengre periode. Noe som man derimot kan si generellt er at gullpriset idag er veldig høyt på historisk sett. Under se siste årene har gullet nådd en platå der det verken har økt eller minsket i verdi særskilt mye, men det er ennå på en høy nivå.

Uro på finansmarked tar opp gullpriset

Uro på finansmarked har en tendens å ta opp priset på gull, så at priset har økt under de siste årets økonomiskkris kommer ikke som noen overraskning. Renter styr også over gullpriset idag, fordi lavere renter gjør gullets långsamt stigende verdi mer attraktiv, mens høye renter gjør rentebærende verdipappirer mer interessante for investerer.

London gold fixing – påvirker dagens gullpris

En annen prosedur som påvirker den aktuelle gullpriset er gullfiksering i London, mer kjent under sin engelsk navn London gold fixing. Priset på gull bestems to ganger hver dag ) unntatt helgdager) på London marked av The London Gold Market Fixing Ltd. Tanken med det her er at fikse et pris mellom medlemmer på London bullion merket for gull og sølv. Informellt anvends midlertidlig det her priset som et kjent markedverdi på gullet internasjonelt. Fikserigen skjer i amerikanske dollar, britiske pund og euro daglig klokken 10:30 og 15:00 lokalt tid i en telefonkonferens.

Spotpriset påvirkes ikke mye.

Even om verdensmarkedspriset eller det s.k spotpriset, variere er det ikke så ofte om noe dramatiske varjasjoner på kort sikt, så dagens gullpris er tydligvis mindre interessant for den som tenkte avhende lite byrålådegull. Å investere i gull på lengre sikt er noe helt annet. Edelmetaller og verdipappirer er som kjent ikke samme sak (even om det finnes verdipappirer knyttet til edelmetaller). Gull, sølv og andre edelmetaller er verdifulle uansett hvor børsen går og hvor verdensøkonimien ser ut for stunden. På så sett har gullpriset mer felles med valuter enn med aksjer.

Så tross at spekulasjon påvirker det daglige gullpriset er det betydelig mindre om raske penger og mer å sikre sine tilganger. Det er fatum at mange investerer i gull idag har skapt en selgerens marked.