Disclaimer

Når du bruker nettplasser bekrefter du samtidlig at du aksepterer vilkår for anvendning av nettsiden:

Gullpriset har etterstrevet å utarbeide informasjonen på nettsiden så pålitelig som mulig. Allt meteriel som finnes tilgjengelig via nettplassen er – om ikke annet eksplisitt fremgår – tiltenkt som allmen informasjon og utgjør ikke rådgiving eller rekomendasjoner. Vi garanterer ikke at informasjonen er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Vi fraskriver oss alt ansvar for alle sorts fel på nettsiden eller dess tilgjenglighet.

Kontroller alltid vilkår og priser med aktuelle gullkjøpere som du har tenkt selge gull til for fullstendig informasjon kring hva som gjelder i ulike moduser. Vilkåren kan rask endres og vi forsøker å holde oss hevet men det skjer lett at en gullforhandler endrer sine vilkår som vi friskriver oss ifra. Det er opp til deg å kontrollere hva som gjelder ved tilfellet då du låter noen av de som kjøper gull gjøre buisness med deg. På vår hjemside gis et antall ulike eksempel på vilkårlidelser hus ulike gullkjøpere. Det kan finnes andre hendelser for ditt kjøp eller også kan gullforhandler bytte ut vilkår uten å informere oss om disse forendringer som kan føre til feil informasjon.

Eksterne lenker:

For å kunne gi anvenderen av nettsiden ytterligere informasjon har vi lenket till eksterne nettsider. Vi fraskriver oss alt ansvar for inneholdet på de eksterne nettsider som vi har lenket til. Eiere til disse nettsider har ansvar for att de publiserer i samsvar med gylende regler og lover. Vi tar ikke ansvar for noen sorts feil eller manglede tilgjenlighet av disse nettsider.