Opphavsrett

Når du breker denne internettsiden bekrefter du samtidig at du aksepterer følgende vilkår for bruk av internettsiden

Denne internettsiden inkludert innehold eies i sin helhet av Bestgullpris.no. Vi forbeholder oss alle rettigheter til materialet.
Med unntak av det som nevnes i neste avsnitt er det forbudt å – uten Bestgullpris.no sitt skriftlige samtykke – kopiere, overstte, bearbeide, endre, distribuere eller lagre hele eller deler av inneholdet på denne internettsiden – uansett vilken teknikk som blir tatt i bruk.
Det er tillatt å lagre eller kopiere begrensede deler av denne internettside for ikke-komersiell bruk.
Det er tillat å bruke mindre utdrag fra intenettsiden for å lenke til denne webplass direkte eller via søketjeneste på internett.
Bestgullpris.no anser ikke-tillat bruk av inneholdet på denne webplass som alvorlig og vil aktivt gjennomføre tiltak mot den som gjør det.