Gullpriset er nære på en ny verdensrekord

Gullpriset nære nytt rekord

2012-10-05: Nå er gullpriset skyhøyt takk være finanskris, eurokris, sentralbanksforanstaltninger og et økt ineresse blant inevesterere. Tidligvis kommer det at lede til en ny rusning innom gullbransjen og ikke minst nye spørsmål – er det rett tid å selge gull nå eller er det bedre å vente? Kommer gullpriset å fortsette å gå opp eller blir det snart platt fall?

Bakgrunn

Gullet har gjort en fascinerande reise under de siste 10årene og koster nå cirka fire ganger så mye per gram som det gjorde i begynnelsen av siste tiår. Regner man i stedet på gullpriset siden finanskriset tok fart under 2007/2008 har det fordubblets. Det nådde en rokordnivå på nesten 390kr per gram under andra havlparten av 2011, eller nesten 1900USD per uns Troy (31,1gram) som er den internasjonelle standarten for edelmetallpriser.

Gullfeber kom av seg

Etter 2011-toppen flatet gulpriset ut og begynte å gå ned, som fikk en del bedømmere å tro at glansdagerne for gull og andre edelmetaller var over. De hadde feil, fordi priset begynte å øke igjen under sommeren 2012 og forsatte på samme trend under høsten. Høsten er tradisjonell sett en bra sesong for gullet på grund av økt interesse på smykker og i år har det fått draghjelp fra annen rettning.

Ny gullrush

Ikke minst er det sentralbenker som drivet på gullpriset gjennom stimulansforanstaltninger

som i mange fall er et finere ord for å trykke mer penger. En større mengd penger i sirkulasjonen minsker som kjent pengernes total verdi og skaper inflation.

Sentralbankene i EU, USA, Japan og Kina – d.v.s alle de store ekonomierne – har rettet seg mot liknende stimulanser i lavkonjunktur spor.

Nå er heldigvis ikke inflationen så drastisk som gullpriset og sentralbanksforanstaltninger tror. En stor del av de „nytrykkte penger” finnes ennå i bankverden i form av reserver eller har gått tilbake inn i statsskuldveksler. Når eller hvis de begynner låne ut og når den konventionelle handeln øker mot inflationtrykket. Den gullpriset som øker idag beror altså på forventet inflation.

Er gullpriset i en bobble?

Tross gullprisets rekordhøye nivåer under de siste året er det ennå ikke oppe i sitt „virklig” rekord, d.v.s gullpriset justeret for inflation. Regner man even inn inflationen så har vi en bit igjen til 1980 års nivå på ca. $2 000/uns. Den gangen delte priset innom kort og hadde halvert etter bare et par år. Med den kunnskapen i ryggen er det lett å dra konklusjon at gullpriset faktisk befinner seg i en bobble. Kanskje er det så, men det er heller ikke riktigt så enkel. Helt klart er det kraftig inflation ennå er en risk på grunn av sentralbankes tendens å løse økonomiske problem, gjennom å trykke mer penger, og at inflation og gullpris går hånd i hånd. Hvis vestverden lykkes få ordning på sine økonomier igjen, bør gullpriset gå ned, men mange faktorer spiller inn og det finnes få selvkarheter.

Even blant økonomer og eksperter fra ulike palss og meninger rådet det høyst delte meninger om hvor gullpriset er på vei, så her nøyer vi oss med å konstatere at gullpriset er historiskt høyt – igjen. Derfor er det mange som lurer på å selge gull nå. Vi vil hjelpe dere å finne det høyste gullpriset, og har derfor sammensett en javnførelse av ulike gullhandlere og deres gullpriser. Hent gullpriser og jevnfør med hjelp av „Hent gullpriser” knappen til høyre.