Pris på gull

Priset på gull bestems av flere ulike faktorer, men ulike handlere gir ulike pris på gull. Lettere å finne priset på gull med Guldpriset.nu

Når du har gull å selge gjelder det selvfølgelig å få så bra betalt som mulig, men samtidlig vil man ikke bli lurt! Derfor er det viktig at man nøyaktig jevnfører gullkjøpere innen man skal velge hvem man vil selge til. Dette er noe vi skal hjelpe deg med!

Vi prøver alltid å oppmuntre våre besøkere å jevnføre så mange ulike alternativer som mulig. Då er det veldig vanskelig for oss å gi et fullstendig bilde over gullmarkedet i hele vårt land.

Trykk på „jevnfør gullpris” kanppen for bli kjent med priset på gull, enkel og rask. Dette priset tilbyr en av Sveriges største gullforhandler.

Mange kjøpere på markedet.

Fordi gull har økt så mye i veriden under de siste årene, har det tilkomt mange nye gullforhandlere – ikke minst på internett. Derfor gjelder det å skille hvete fra hvete når man jevnfør gullsider. Eksempelvis er det viktig at gullforhandleren man retter seg mot er registret hos Politiet (det er alle som listes på Guldpriset.nu).

En annen herskende faktor er at bolaget holder hva de lover. Det er mange som lover et høy pris for ditt gull, men senere beholder en stor del av fortjensten i form av administrative avgifter eller fraktkostnader. Rask og effektiv betaling er også en viktig del av en bra gullsalg. Sist men ikke minst må et verdiforemål som sendes per post, alltid være velforsikret – noe som noen gullforhandlere kan være mindre sikker.

Viktig med et klart gullpris

Når man javnfør gullpriset hos olike handlere, gjør man det som regel i 24 karat – dvs. rent gull (99,9%). Det høyeste priset som tilbys av respektive handlere gjelder altså av naturelle grunner rent gull. Smykker imotsats, har nesten alltid en lavere karatinnhold.

Fordi gull er en veldig myk metall, kombineres den med andre metaller (legering) for å øke holdbarheten. Derfor skal man ikke bli overrasket om gullpriset per gram blir lavere enn det høyeste åriset som angis, men de mer seriøse forhandlere er klara med hvor mye man betaler for lavere gullinnholdet.

Hvorfor varierer gullpriset?

Det finnes mange ulike faktorer som går på dagens gullpris. Siden gullmyntfoten ble tatt bort er det verdensmarkedet som bestemmer hva gullet skal koste fra dag til dag. Tilgang og etterspørselen er med andre ord A og O. Hva gjelder gull er tilgangen høyst begrenset – det hentes riktignok nytt gull, men den største mengden er allereden ovenfor jord og sirkulasjon. Ifølge en estimat skulle alt gull på jorden (ovenfor jord) passe i en kube på ca 20X20meter. En utrolig liten mengd jevnfør med nesten alle metaller!

På grunn av sin relativt konstant mengd av gullet en søkt investering som en sikring mot inflasjon når økonomien er på bunnen. Det er en av grunner til at gullet økt så mye i pris, den siste tiden, samtidlig som metallen har anvends og fortsetter å anvende i smykketilverkning og innom industri. For eksempel har de store fremvoksende land Kina og Indie økt sin gull forbruk, som også presser opp priset per gram.

Heldigvis kan gull anvendes på nytt for eksempel fra gamle smykker, som betyr at det idag, rask går å om sette sitt gull i penger og få bra betalt.

Grunnen å selge nå.

Selge gullsmykker som ikke brukes er klokt – hvis ikke annet for å ersette dem med nyttige gullsmykker. Mer vanlig er forstås at selgeren vil ha kontanter for gullet, som også er helt rett i tidsmodus fordi priset på gull, justerat for inflamasjon, er det høyeste på 30år. Det er imotsats viktig å ikke bare selge til første, beste gullforhandler. Bruk Gullpriset.nu for å jevnføre priser og lære mer først!