Enkelt å selge gull på nett

Å selge gull på nettet

Gull er veldig verdifull metall og etterspørsel finnes alltid. Nå er gullpriset dessuten på en historiskt høy nivå og derfor er det idag mange som tenker på å selge sine ødelagte eller uanvende gullsmykker.

Det finnes flere aktører på nettet som gjerne kjøper opp dine uanvende gull og omsetter det, som kan være et enkel sett å tjene penger uten anstrengning. Å selge sitt gull på nettet er en metod som blir alt mer populær fordi det er så enkelt. Dessuten får man ofte bedre betalt for sine gullesaker.

Forskjellen mellom å selge gull på nettet eller i vanlig butikk.

Pantbanker og gullsmeder tar nesten alltid imot gullartikler, men de har som regel store marginaler å ta hensin til. Det samme gjelder kringreisende gullforhandlere, som har store varjasjoner i hvor mye de betaler per gram og derfor iblant blir de kritiserte for å betale for lite. Med noe enkle søkninger på internett er det lett å ta reda på aktuell gullpris og dessuten selge gull for best mulig pris. Til forskjellen mot den fysiske marked er det akkurat som i andre sammenheng større konkurrens og prispress på nettet.

Hvordan går det til?

De fleste seriøse aktører anvender seg av en likende prosess, der man fyller i et enkel skjema online og senere får instruksjoner og brev utsendt uten kostnader. Med tanke på sikkerheten bør brevet alltid være REK og man skal også ha en forsikring som med god margin morsvarer saknes verdi.

Neste steg i salgprosessen er som regel at kjøperen kontrollerer gullets karatinnhold, d.v.s renhet. Den høyeste innholder er 24 karat, som betyr at saken nesten helt består av gull. Det aktuelle gullpriset baseres alltid på rent gull, så det er ikke noe rart med hvis handleren betaler mindre for saken som har en lavere gullinnhold. Rettetter veies gullet innen verdi til slutt bestems. Som selgeren får du senere vite om priset og for mulighet å selge eller bestemme at varen skal sendes tilbake.

Viktig å tenke på

Hvis du selv har planer å selge gull på nettet kan det være bra å jevnføre ulike operatører – hvilket gullpris handleren betaler per gram og hvilke kostnader som tilkommer i form av frakt og administrasjon. Det skal ikke spille noen roll om gullsaker er ødelagte – det er gullinneholet som er viktig. Hvis det i kontrast er om samlingsobjekt etter antikkvare, bør man vende seg til noen som kan verdisette håndverket og ikke bare tar hensyn til vekt og karatinnhold.

Tips for deg som har tenkt å selge gull på nettet.

Noen andre tips for den som skal selge gull online er blant annet å bare rette seg til etablerede gullkjøpere. Når det er om større sumer, som skal omsettes er det naturligvis viktig at man aksn stole på det firmaet man retter seg til og ikke bare se på hvem som roper gull kjøpes høyst. Derfor kan det være en bra ide å lette opp resensjoner eller omdømmen om firmet fra tidligere kunder. Firmaet skal even ha alle de sakene som behovs og kunne tilby fullgod forsikring for transporten.