Raske penger…eller?

Har du en gang bestemt deg for å selge gull så vil du naturligvis ha betalt så snart som muligt. De fleste gullkjøpere har forstått dette og markedsfør seg med budskap om penger mer eller mindre rask. Her finnes grunn at holde øyene åpne for hva som kan være rimelig – og for hva som kan anses være useriøst.

24-timmers reglen

For den som har det travelt og trenger pengene rask er det kanskje super viktig å tenke etter før og se til å ikke bli lurt, som dessverre skjer på gullmarkedet tross alt bedre kontroller. Som bekjent finnes det mye penger i gull og det har en tendens å tiltrekke til seg lurere. Det vanligeste problemet er ikke rene luringer uten foretak som betaler altfor lite for gullet. Slike handlere kan heldigvis undvikes med lite etterforskninger innen man sender noe gull.

I store strekkkan man si at grensen for det seriøse går vid betaling innom 24 timmer etter vurderingen (hvis inte vurderingen skjer i helgen eller i hellige dager, då kan det ta lengre til fordi f.eks banker er stengd). Her finner vi også de fleste gullkjøpere. Tiden regnes i dette fallet fra det at ditt gull ble tatt imot og gull verdi er faststelt og du får en melding med priset via f.eks mobil eller e-post.

En seriøs gullkjøper lar deg velge hvordan vil du at penger skal betales ut, f.eks om du vil få dem utbetalte via posten eller bank overføring. Det kan være bra å kjenne til at det sistnevnt alternativ er det raskeste.

Lover rund men gjør ingenting

Mange gullkjøpere prøver å lokke til seg selgere med løten om „rask utbetaling” uten å nevne en nøyaktig tid. Iblant kan du få vente uker innen du får penger ifølge de raporter, media og forum vi har tatt del av. Det du alltid bør lette etter er „penger innan 24timmer” og ikke „rask utbetaling” som kan bety akkurat hva som helst!

Kontant betaling på plass

Noe annet som kan være verd å se opp med er kontant betaling på plass, også om det låter som det beste alternativet for å få inn raske penger. Selger man til første, beste handleren som betaler kontant, får man ingen mulighet å tenke etter og jevnføre gullpriser. Noen som solgte gull har merket etter at det kunne fått dobbel så bra betalt fra en gullkjøpere på nettet – bare gjennom at vente noen døgn til.

Å gå til en kringreisende handlere er ikke feil, men det finnes de som ble lurt, så det er ekstra viktig å sjekke handleren før og se til at de i førska hånd har tilstånd, men også en transparert prosess for vurderingen og betalingen.

Selvfølgelig fungerer det!

Slutlingen kan vi bare bekrefte at ja, når det kommer til sett å tjene raske penger så er gullsalget – i motsats til veldig mange andre alternativer – en motode som fungerer helt fint. Gull har vært penger i tusentalls år og fyller nestem samme funksjon idag. Metallen siden lenge ersettes av mer praktiske valuta der det finnes ingen problem å veksle den ene mot den andre. Også gull som for nåværende er ødelagte smykker, er ennå gull og aldrig noe verdiløs. Det at gullpriset er historisk høy er et annet bra argument for å byte sine ubrukte gamle smykker mot penger.

Av samme grunnen skal men ikke være så travelt med gullsalget at man får for lite betalt.

I tillegg er det endå ikke så ofte nædvendig å vente lenge, fordi seriøse handlere på internett er raske og trygge.